Keminmaassa ei peritä joulukuun verkkopalvelumaksuja

Keminmaan Energia ja Vesi Oy:n (KMEV Oy) hallitus päätti kokouksessaan 30.12.2021, että Yhtiön asiakkailta ei veloiteta joulukuun verkkopalvelumaksuja. Verkkopalvelumaksu on korvannut perinteiseksi muodostuneen käsitteen sähkön siirtohinnasta. Määräaikainen alennus tarkoittaa keskimäärin omakotitaloasujalle noin 70 euron ja kerrostaloasukkaalle noin 20 euron säästöä. Yhteensä vaikutus KMEV Oy:n asiakkaille on noin neljännesmiljoona euroa. Teknisesti siirtohinnan hyvitys tullaan toteuttamaan joulukuun kulutuslaskun lähettämisen yhteydessä tammikuussa. Asiakkaalta muutos ei vaadi toimenpiteitä.

Taustalla päätökselle on Yhtiön taloudellisesti hyvä vuosi 2021 sekä toimintasuunnitelman mukainen tavoite tuottaa asiakkaille laadukasta ja keskeytyksetöntä sähkön siirtopalvelua mahdollisimman edullisesti.

Kuluttajan sähkölaskun muodostuminen

Tyypillisen kotitalouden, jonka kulutus on noin 5000 kWh vuodessa, sähkön kokonaishinta (siirto+myynti) muodostuu kolmesta kokonaisuudesta: siirretyn energian hinnasta (34%), verkkopalvelun hinnasta (34%) sekä veroluonteisista maksuista (32%). Verkkopalvelun hinta koostuu perusmaksusta, siirtomaksusta sekä sähkö- ja arvonlisäverosta.

Sähkömarkkinalain vaatimukset

Energiaviraston sähkön siirtohintojen valvontamenetelmät eivät ole nyt tehdyn päätöksen taustalla. KMEV Oy on sijoittunut jo pitkään sähkön valtakunnallisissa hintatilastoissa halvimpaan neljännekseen. Sähkömarkkinalaki edellyttää sähköverkkoyhtiöitä parantamaan sähkön toimitusvarmuutta siten, että asemakaava-alueella asuvalle asiakkaalle ei saa aiheutua säästä johtuvaa yli 6 tuntia eikä muualla asuvalle yli 36 tuntia kestävää sähkökatkoa. Aikaa lain vaatimusten täyttämiseen on vuoden 2036 loppuun saakka. Osa KMEV Oy:n sähköverkosta täyttää lain mukaisen vaatimuksen hyvin jo nyt, mutta osa verkosta vaatii edelleen investointeja toimitusvarmuuden takaamiseksi asiakkaille.

Sähkömarkkinoiden hintakehitys

Joulukuussa sähköenergian pörssihinnat ovat olleet ennätyksellisen korkealla. Energiateollisuus ry:n tiedotteen mukaan Suomessa joulukuun sähköenergian keskihinta oli yli nelinkertainen esimerkiksi huhtikuuhun verrattuna. Suomessa markkinasähkön hinta oli kuluneella vuonna keskimäärin 7,2 senttiä kilowattitunnilta, kun vuosina 2018 ja 2019 keskihinta oli noin 4,5 senttiä. Vuonna 2020 sähköenergia oli historiallisen edullista, keskimääräinen hinta oli noin 2,8 senttiä. Tämän vuoden aikana pörssisähkö on ollut totuttua kalliimpaa, marras-joulukuussa jopa erittäin kallista.

Alkuvuoden halvimmat hinnat johtuivat tuuli- ja vesivoiman ylikapasiteetista ja samalla lauha sää laski kysyntää. Loppuvuonna tilanne oli täysin päinvastainen. Sähkön hintakriisin on ennustettu jatkuvan edelleen, johtuen kaasun markkinahinnan kohoamisesta, joka kasvatti Keski-Euroopan kivihiilen ja sitä kautta päästöoikeuksien kysyntää, ja sen seurauksena niiden hintaa. Linkki yleisradion artikkeliin joulukuun pörssisähkön hinnasta: https://yle.fi/uutiset/3-12219526.

Muutokset kulutustottumuksissa

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne voi vaikuttaa monen kuluttajan talouteen. Kodista on tullut entistä tärkeämpi paikka kaikille ja samalla kodin energiakulutuksessa on voinut tapahtua isojakin muutoksia. Matkustaminen ja fyysiset tapaamiset ovat vähentyneet merkittävästi. Etätyö ja uusien sähköisten järjestelmien käyttäminen tulevat jatkossakin korvaamaan perinteistä tapaa toimia. Yhtiön hallitus tarkasteli edellisen kerran vuosi sitten poikkeusoloissa tehtäviä määräaikaisia hinnantarkastuksia. Linkki tiedotteeseen: https://kmev.fi/koronavirus-ja-sahkon-siirtohinnoittelu/.

Suuria sähköverkko-investointeja

Yhtiö on sitoutunut kehittämään sähköverkkoaan toimitusvarmuusvaatimusten mukaiseksi vuoteen 2036 mennessä, mikä edellyttää myös tuleville vuosille merkittäviä investointeja. Yksittäisten verkkokomponenttien saatavuus on tällä hetkellä heikentynyt ja raaka-aineiden hinnat ovat nousseet poikkeuksellisen paljon. Tämä tarkoittaa meneillään olevien ja aloitettavien hankkeiden sekä suunnitelmien kriittistä tarkastelua. Yhtiö toteuttaa infraverkoston investointeja pitkällä aikavälillä kustannustehokkaasti pääosin omana työnä tehtynä.