Puiden poisto

Asiakkaan tulee aina sopia työstä ensisijaisesti ammattilaisen kanssa, mikäli puunkaatoa suunnitellaan tehtäväksi sähköjohtojen läheisyydessä. Talousalueelta löytyy useita puunkaatoon erikoistuneita ammattilaisia, jotka osaavat arvioida, voiko puu kaatotilanteessa vahingoittaa sähkölinjaa tai rakennelmia ja täten aiheuttaa vaaratilanteita. Monet puunkaatajat osaavat poistaa suurenkin puun kiipeämällä ja paloittelemalla puun ylhäältä alaspäin, mikäli perinteinen kaataminen ei onnistu ahtaan tilan vuoksi.

Puunkaatoavustus

Verkkoyhtiön puunkaatoavulla tarkoitetaan opastamista ja valvomista tilanteeseen sopivilla keinoilla ja apuvälineillä. Varsinaisen kaatosahauksen tekee aina kaatoavun tilaaja tai hänen edustajansa (ammattilainen).

Avustus on asiakkaillemme veloituksetonta palvelua normaalina työaikana. Puunkaatoapu on hyvä tilata vähintään 14 päivää ennen varsinaista työn toteutusta. Puunkaatoapua voi tiedustella työnjohdolta.

Jori Simola

sähkönjakelu

Johtokatujen raivaus

Yhtiömme varmistaa häiriöttömän ja turvallisen sähkönjakelun raivaamalla johtoalueet säännöllisesti. Johtokatu raivataan 6-10 metriä leveäksi aukoksi.

Puustoa raivatessa huomioidaan ympäröivä luonto ja pyritään siihen, että pakolliset huoltotoimenpiteet rasittaisivat luontoa mahdollisimman vähän. Poistamme avojohdon varsinaisen johtoalueen ulkopuolelta sellaisia pienilatvaisiksi ja riukumaisiksi kehittyneitä tai muita yksittäisiä puita, jotka saattavat esimerkiksi voimakkaalla tuulella tai raskaan lumikuorman vuoksi aiheuttaa vahinkoa johdolle. Raivattu puusto jää maanomistajille.

Toivomme maanomistajien suhtautuvan myönteisesti tähän sähköturvallisuusmääräysten vaatimaan toimenpiteeseen, jonka tarkoitus on taata turvallinen ja häiriötön sähkönjakelu. Tutustu myös alla olevaan vierimetsien hoito-ohjeeseen.
Johtoalueiden vierimetsien hoito
Erityisen arvokkaista puista tai muista raivaukseen liittyvistä asioista pyydämme ottamaan yhteyttä asiakaspalveluumme.

Sähkö ja kaukolämpö

Asiakaspalvelu ja vikailmoitukset
ma-to 8.00 - 15.15
pe 8.00 - 13.30
Häiriötiedotteet