Toiminta-alueet

Kuvassa kartalle rajattuna Keminmaan Energian ja Veden sähköverkon jakelualue.

Sähkö

Sähköverkkomme jakelualue kattaa Keminmaan lisäksi osan Torniosta Ruottalan alueella, sekä osan Tervolasta Pahtaojan alueella.
Liittyminen sähköverkkoon
Kaukolämpöverkon jakelualue kartalla.

Kaukolämpö

Kaukolämmön jakelualueemme on keskittynyt Laurilan, sekä Teollisuuskylän alueelle. Kaukolämpöverkkoon liittymistä on mahdollista tiedustella runkoputken läheisyydessä, mutta liittymisen mahdollisuutta on tutkittava aina tapauskohtaisesti.
Liittyminen kaukolämpöön
vesihuollon toiminta-alue kuvattuna kartalle.

Vesi

Vesihuollon toiminta-alueella tarkoitetaan aluetta, jolla vesihuoltolaitos tarjoaa vesihuoltopalveluita. Toiminta-alue rajataan vesihuollon järjestämisvelvollisuuden perusteella. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen vahvistaa kunta.
Liittyminen vesihuoltoon
viemäriverkon toiminta-alue kuvattuna kartalle.

Viemäri

Keminmaassa jätevesiviemäröinti on toteutettu perinteisesti viettoviemärillä asemakaava-alueilla sekä asemakaavan ulkopuolella kaavanomaisesti rakennetuilla alueilla. Muualla haja-asutusalueella viemäröinti on toteutettu matalapaineviemäröintinä kiinteistökohtaisin jätevesipumppaamoin. Viemäröintiverkostoa on noin 85 km ja siihen kuuluu 42 jätevesipumppaamoa.
Liittyminen vesihuoltoon