Jätevesi

Keminmaassa jätevesiviemäröinti on toteutettu perinteisesti viettoviemärillä asemakaava-alueilla sekä asemakaavan ulkopuolella kaavanomaisesti rakennetuilla alueilla. Muualla haja-asutusalueella viemäröinti on toteutettu matalapaineviemäröintinä kiinteistökohtaisin jätevesipumppaamoin. Viemäröintiverkostoa on noin 85 km ja siihen kuuluu 42 jätevesipumppaamoa.

Jätevesien puhdistus hoidetaan omalle jätevedenpuhdistamolle, joka sijaitsee Kemijoen länsirannalla lähellä venesatamaa. Jätevedenpuhdistamo on vuonna 1982 valmistunut rinnakkaissaostuslaitos, jossa saostuskemikaalina käytetään PIX kemikaalia. Laitoksen asukasvastikeluku on 16.500 asukasta.

Meillä on Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston 14.2.2006 myöntämä jätevedenpuhdistamon ympäristölupa. Lupaehdoissa on määrätty puhdistamoa hoidettavan niin hyvin, että vesistöön johdettavan puhdistetun jäteveden pitoisuudessa päästään alle seuraavien raja-arvojen (raja-arvot puolivuotiskeskiarvoja)

BOD7atu enintään 17 mg/l O2
Kokonaisfosfori enintään 0,8 mg/l P

YouTube video
YouTube video

Lisätietoa kiinteistöjen jätevesien käsittelystä:
Meri-Lapin ympäristöpalvelut