Etusivu » Koronavirus ja sähkön siirtohinnoittelu

Koronavirus ja sähkön siirtohinnoittelu

Sähkön siirtohinnoittelu on ollut sosiaalisessa mediassa jo ennen Covid19-tilannetta hyvin aktiivinen kirjoittelun aihe. Keminmaan Energia ja Vesi Oy:n (KMEV) hallitus kokoontui 16.4.2020 ja pykälänä 39 § / 2020 käsiteltiin esitys tilapäisestä sähkön siirtomaksun alentamisesta koronaepidemian vuoksi. KMEV hallitus päätti, että sähkön siirtohinnoittelua ei muuteta ja päätöksen perusteluna on suhteellisen pieni vaikutus kuntalaisten talouteen. Siirtomaksun vaikutuksesta kuntalaisen talouteen on yksityiskohtaisempi kuvaus tämän artikkelin lopussa.

KMEV hallitus tunnistaa kuntalaisten haasteellisen tilanteen poikkeusoloissa ja haluaa tukea kuntalaisia suuntaamalla taloudellista tukea mm. Keminmaan kunnan kotihoitoon. Siirtohintojen tarkistamisen sijaan varoja suunnataan hengityssuojaimien hankintaan kotihoidon työntekijöille ja heidän asiakkailleen. Yhtiö tukee kasvosuojaimien hankintaa taloudellisesti, mutta suojainten hankinnasta vastaa Keminmaan kunnan hyvinvointipalvelut. Kertakäyttöisiä hengityssuojaimia saadaan hyvinvointipalveluiden käyttöön huoltovarmuuskeskukselta ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiristä. Hyvinvointipalvelut on näiden lisäksi tehnyt lisätilauksen suojaimista.

Sähkön siirtomaksu ja Sähkön siirtohinta

Ilmoittamalla siirtomaksun määräaikaisesta alentamisesta, on mahdollista, että alennuksesta saatava hyöty voidaan tulkita virheellisesti mikä voi edelleen johtaa kulutustottumusten muuttumiseen ja tätä kautta tuoda myöhemmin ongelmia talouteen.

Keminmaan kunnan alueella keskimääräiseksi hyvitykseksi 50% sähkön siirtomaksun alentamisella käyttöpaikkaa kohti laskettuna alennuksen suuruus olisi noin 8€/kk. Pieneltä tuntuva alennus johtuu siitä, että siirtohinnasta on yli 50 % on veroluonteisia valtiolle tilitettäviä maksuja, joihin verkkoyhtiö ei voi vaikuttaa.

Kun asiakas maksaa sähkönsiirrosta, maksetaan sähkön siirtämisestä johtuvaa kulutusmaksua kulutetun energian mukaan (snt/kWh), perusmaksua (euroa/kk) sekä sähköveroja, joita ovat sähkön valmistevero ja huoltovarmuusmaksu. Lisäksi sähkön siirtohinta sisältää arvonlisäveroa 19 %. Jokainen sähköverkkoyhtiö määrittelee omat siirtomaksunsa ja kulloinkin perittävien ja tilitettävien verojen osuudet määritetään valtion ja energiaviraston toimesta.

Sähkönsiirtomaksulla ylläpidetään sähköverkkoa

Sähkönsiirtoon liittyviä kustannuksia aiheuttavat muun muassa verkkoon sitoutunut pääoma, verkon kunnostaminen, kehittäminen ja uudistaminen sekä kokonaan uuden verkon rakentaminen. Sähkön siirtohintaan sisältyy mm. sähköverkon kunnossapitoa, valvontaa, viankorjausta ja vikapalvelua 24 h vuorokaudessa. Lisäksi asiakkaille tarjotaan luentaan liittyviä järjestelmiä ja palveluita sekä paikallisen asiakaspalvelun järjestäminen.

Sähköverkkoyhtiötä ei voi valita

Sähkönsiirto ostetaan aina sen alueen sähköverkkoyhtiöltä, jossa verkkoon liitetty rakennus sijaitsee.

Energiavirasto valvoo sähköverkkoyhtiöiden toimintaa

Sähköverkkotoiminta on luvanvaraista toimintaa ja siitä on säädetty sähkömarkkinalaissa. Lain toteutumista valvoo Energiavirasto, joka toimii työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa. Valvonta perustuu neljän vuoden jaksoihin, joita koskevat hinnoitteluperiaatteet ilmoitetaan sähköverkkoyhtiöille etukäteen viranomaispäätöksellä. Mahdollisesti peritty liian suuri siirtohinta palautetaan aina asiakkaalle korkojen kera. KMEV siirtohinnoittelu kuuluu valtakunnallisesti vertailtuna edullisimpaan neljännekseen. KMEV olisi Energiaviraston mallin mukaisesti saanut vuosina 2016-2018 periä asiakkailtaan noin 5,5 Miljoonaa Euroa enemmän sähkön siirtomaksuja, kuin mitä kustannustaso on ollut nykyisillä siirtohinnoilla.

Suomessa verkkoyhtiöt tavoittelevat siirtohinnoittelun tarkistamisella hyvää julkisuuskuvaa ja mainosta

Aiheesta mediassa julkaistuja verkkoyhtiöiden ilmoituksia:
Yle: Turku Energia puolittaa sähkönsiirron perusmaksut
Yle: Sähkön hinta laskussa

Turvallista kevättä toivottaa,
Keminmaan Energia ja Vesi Oy

Tiedotteet

Ropo Capital, OSM, OOMI, PSET – muutoksia laskutusprosessissa.

Keminmaan Energia ja Vesi Oy (KMEV) on aloittanut yhteistyön Ropo Capitalin kanssa koskien myyntilaskujen välityspalveluita ja saatavien hallintaa. Ropo Capital on kotimainen laskun elinkaari- ja rahoituspalveluihin erikoistunut yritys, jonka toimintamalli pohjautuu digitalisaation etuihin ja vahvaan automaatioon. Muutoksella ei ole vaikutusta maksuehtoihin. Keminmaan Energia ja Vesi Oy:n sähkönsiirron ja kaukolämmön laskut on aiemmin lähetetty Oulun sähkönmyynnin…

Lue lisää...

Vedenjakelussa häiriö kallinkankaalla 2.6.2020

Kallinkankaan paineenkorottamon huollon vuoksi vedenjakelussa paineen alenemista klo 12-14 välillä. Lisätietoja Seppo Juopperi p 040 8498 063

Lue lisää...

Asiakaspalvelu avautuu 8.6.2020

Asiakaspalvelu avautuu jälleen maanantaina 8.6.2020. Edelleen suositellaan ensisijaisesti asioimaan sähköpostitse tai puhelimella. Asiakaspalvelu vesi 0400 226 722 tai 040 143 5395 Asiakaspalvelu sähkö-ja kaukolämpö 040 1870 205 Sami Alm energiamittaukset 040 187 0214 Pasi Tainio sähkönsiirto 040 1870 203 Seppo Juopperi vesihuoltoverkoston työnjohtaja 040 849 8063. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen info@kmev.fi tai jättää postia…

Lue lisää...