Etusivu » Ropo Capital, OSM, OOMI, PSET – muutoksia laskutusprosessissa.

Ropo Capital, OSM, OOMI, PSET – muutoksia laskutusprosessissa.

Keminmaan Energia ja Vesi Oy (KMEV) on aloittanut yhteistyön Ropo Capitalin kanssa koskien myyntilaskujen välityspalveluita ja saatavien hallintaa. Ropo Capital on kotimainen laskun elinkaari- ja rahoituspalveluihin erikoistunut yritys, jonka toimintamalli pohjautuu digitalisaation etuihin ja vahvaan automaatioon. Muutoksella ei ole vaikutusta maksuehtoihin.

Keminmaan Energia ja Vesi Oy:n sähkönsiirron ja kaukolämmön laskut on aiemmin lähetetty Oulun sähkönmyynnin (OSM) toimesta. Kesäkuusta 2020 alkaen laskujen muodostamisesta vastaa Pohjois-Suomen Energiatieto Oy (PSET) ja laskujen jakelijana toimii Ropo Capital Oy.

OSM on fuusioitunut OOMI Energiaksi 1.4.2020 alkaen. Oomi Energia on uusi sähkönmyyntiyhtiö, joka hoitaa jatkossa Oulun Energian ja kymmenen muun osakasyrityksen sähkönmyynnin. Lisätietoa uuden yhtiön kotisivuilta mm: oulunenergia.fi/oomi

Oomi Energian ovat perustaneet Lahti Energia, Oulun Seudun Sähkö, Pori Energia, Vantaan Energia sekä Oulun Sähkönmyynti Oy ja sen osakkaat: Oulun Energia, Tornion Energia, Haukiputaan sähköosuuskunta, Raahen Energia, Rantakairan Sähkö ja Tenergia.

Kaikki sähkönsiirron asiakkaat tulevat jatkossa saamaan kaksi eri laskua, joista toinen muodostuu aina paikallisessa verkkoyhtiössä tai sen palvelukumppanilla. Siirtoyhtiö vastaa mm. kulutuksen mittausjärjestelmistä. Sähköenergian kulutuksesta asiakkaalla on aina sopimus sähkön myyjäosapuolen kanssa. Verkko-yhtiön toiminta on luvanvaraista ja se valikoituu verkkolupaehtojen mukaisesti. Verkkolupa on lähtökohtaisesti maantieteellinen, mutta kunnan- ja kaupunkien raja-alueilla voi tapahtua teknisistä syistä yksittäisiä poikkeamia. Asiakas voi halutessaan kilpailuttaa sähköenergian myyjän.

Pohjois-Suomen Energiatieto Oy vastaa usean Lapin läänin verkkoyhtiön asiakaslaskutuksesta. PSET:in osakkaina ovat Loiste-konserni, Enontekiön Sähkö Oy, Koillis-Lapin Sähkö Oy, Muonion Sähköosuuskunta, Oulun Seudun Sähkö, Rovakaira Oy, Napapiirin Energia ja Vesi Oy, Tornionlaakson Sähkö Oy, Kemin Energia ja Vesi Oy sekä Keminmaan Energia ja Vesi Oy.

KMEV kaukolämmön ja sähkönjakelun asiakkaille tarjotaan heinäkuun 2020 aikana ilmainen, kulutuksen seurantaan, häiriöviestintään ja ilmoittamiseen liittyvä sähköinen järjestelmä. Järjestelmästä ja sen käyttöönotosta tiedotetaan asiakkaita erikseen kirjeellä. Yhtiössä selvitetään mahdollisuutta siirtyä asteittain etäluettavien vesimittarien käyttöön ja sitä kautta vesihuollon tietojen liittämistä samaan järjestelmään.

Muutosten yhteydessä yhtiö on hankkinut ja ottanut käyttöön uuden asiakastieto- ja laskutusjärjestelmän Empower Oy:ltä. Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oy vaatii kaikilta Suomen verkkoyhtiöiltä ns. Datahub-yhteensopivat asiakastieto- ja laskutusjärjestelmät vuoden 2021 aikana. Yhtiön 31.5.2020 käyttöönottama uusi EnerimCIS-järjestelmä täyttää FG:n yhteensopivuusvaatimukset. Lue lisää: Lehdistötiedote

Uudet maksutiedot ja tietoturva

Laskuilla on uuden näköinen ulkoasu. Sähkö- ja kaukolämpölaskuja maksaessa on tärkeää huomioida, että tilinumero on muuttunut.

Laskun etusivulla on lyhyt yhteenveto laskun summasta, arvonlisäveron osuudesta sekä eräpäivästä. Laskun takasivulla on yksityiskohtainen erittely laskutettavista siirtotuotteista ja palveluista.

Paperisen laskun mukana toimitetaan asiakastiedote, jossa on kerrottu eri maksuvaihtoehdoista ja uusi pankkitilinumero. Yksityisasiakkaiden laskutapoina on mahdollisuus valita perinteisen paperilaskun lisäksi joko e-lasku tai suoramaksu.

E-Lasku

E-lasku on pankkien kehittämä, kuluttajalle tarkoitettu lasku, jonka laskuttaja toimittaa sähköisesti suoraan vastaanottajan verkkopankkiin. E-laskun käyttöönotto tapahtuu omassa verkkopankissa asiakasnumerolla.

Laskuttajayhtiö: Keminmaan Energia ja Vesi Oy
Laskutusaihe: Sähkölasku tai kaukolämpölasku
Tunnistetieto: Asiakasnumero ja laskun viitenumero (löytyy laskusta)

EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksesta tunnistetiedoksi syötetään ensin laskun oikeasta yläkulmasta löytyvä asiakasnumero sekä tilisiirtolomakkeelta laskun viitenumero. Kahden tunnistetiedon yhdistelmällä varmistetaan, että sopimus kohdistuu varmasti oikealle asiakkaalle.

Tarkemmat ohjeet e-laskun tilaamisesta löytyy kunkin pankkiryhmän omilta verkkosivuilta. Mikäli yritysasiakkaat haluavat e-laskua vastaavan verkkolaskun, tulee asiakaspalveluun toimittaa OVT-tieto ja välittäjätunnus.

Suoramaksu

Suoramaksu on verkkopankittoman maksajan e-lasku. Suoramaksulla laskut maksetaan aina automaattisesti eräpäivänä. Suoramaksusopimus tulee tehdä omassa pankkikonttorissa. Kun suoramaksusopimus on voimassa, KMEV Oy lähettää asiakkaalle paperi-ilmoituksen eräpäivänä veloitettavasta maksusta. KMEV lähettää myös pankkiin sähköisen kopion laskusta, jonka perusteella maksu hoidetaan automaattisesti asiakkaan puolesta. Suoramaksuna maksettavan laskun summaa, eräpäivää tai tilinumeroa ei voi itse muuttaa.

Maksamiseen liittyvät tiedustelut
Ropo Asiakaspalvelu palvelee arkisin klo: 8-20 ja lauantaisin klo: 10-15.
Puh. 09 4246 1340 tai kmev@ropocapital.fi

Sähkö ja kaukolämpölaskun sisältöön liittyvät tiedustelut
KMEV Asiakaspalvelu
Puh. 0400 187 0200 tai 040 500 8750 tai info@kmev.fi

Tiedotteet

Vesivuodon etsintä käynnissä

Vesijohtoverkostossa epäillään olevan vuoto ja sen  etsintä aiheuttaa lyhyitä katkoksia vedenjakeluun tällä viikolla. Katkojen vaikutusalue Keminsuuntieltä – Liedakkalan koululle saakka. Pahoittelemme katkoista aiheutuvaa haittaa.

Lue lisää...

Tekstiviestipalvelu viikolla 45

Järjestelmäpäivitysten vuoksi häiriötekstiviestipalvelumme ei ole käytössä viikolla 45.

Lue lisää...

Asiakkaiden kuuleminen sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmasta

Energiavirasto on 8.12.2021 antanut sähkömarkkinalain muutosten perusteella jakeluverkon kehittämissuunnitelmia koskevan uuden määräyksen. Tämän määräyksen myötä Keminmaan Energia ja Vesi Oy on laatinut sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelman kahden vuoden ajanjaksolle. Kehityssuunnitelman tehtävänä on avata Keminmaan Energia ja Vesi Oy:n verkostostrategiaa asiakkailleen. Suunnitelma kertoo verkon nykytilasta, miten siihen on päästy ja millä ratkaisuilla verkkoa tullaan yleisesti parantamaan. Sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmasta…

Lue lisää...