Muutoksia sähkömarkkinalaissa

Sähkömarkkinalaki uudistui kesäkuussa 2023. Se lisää asiakkaiden mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti sähkömarkkinoille ja edistää sähkön toimitusvarmuutta vähähiilisyyden muokatessa sähkömarkkinoita.

” -Uudistettu laki suitsii kuluttajiin kohdistuvia epäasiallisia sopimus- ja markkinointikäytäntöjä sähkön vähittäismarkkinoilla. Laki kieltää energiayhtiötä muuttamasta asiakkaan sähkösopimusta pörssisähkösopimukseksi ilman loppukäyttäjän erillistä hyväksyntää.”


Käy lukemassa Energiaviraston Markkinat -osaston johtaja Antti Paanasen artikkeli

https://reiluaenergiaa.fi/lainsaadanto/uudistunut-sahkomarkkinalaki-lisaa-toimitusvarmuutta-ja-kuluttajan-oikeuksia/